Musikterapi

Musik är ett språk utan ord. Med hjälp av musik kan man uttrycka något sådant, vart ord ej räcker till. I musikterapi blir självuttryck, positiva upplevelser, genuin växelverkan och sålunda kommunikation möjligt. Med hjälpa av att lyssna på musik kan man gå tillbaka till viktiga minnen eller identifiera och bearbeta viktiga minnen eller identifiera och bearbeta viktiga känslor på ett konstruktivt sätt. I musikterapin kan målet vara att mildra utmaningar inom koncentration, producering av tal, behärskning av kroppen eller andra utmaningar i anslutning till sensomotoriken. Musikterapi förutsätter ej musikaliska talanger av kunden.

Musikterapi är ofta en del av övrig helhetsvård, och samarbete med arbetsgruppen som sköter om klienten (tex. läkare, ergoterapeut, psykolog, lärare) är en del av lyckad musikterapi. Musikterapi kan även vara huvudsakliga vårdformen. Musikterapi genomförs på mottagningen eller i klientens egna vardagsmiljö: hemma, i skolan, på daghem eller på anläggning.

Lära känna våra musikterapeuter.

Som metoder i musikterapi kan användas lyssnande av musik, att spela, att sjunga, improvisation, diskussion, musik målning, komponering mm. Metoderna väljs klientbaserat, så att de stöttar uppnåendet av terapins målsättningar.

Dessutom kan man i Vihreä Eteinens (“Gröna tamburen” på svenska) musikterapi använda följande metoder:

  • GIM: Guided Imagery and music – metod som baserar sig på musikpsykoterapins inre bilder
  • kommunikationsinriktad musikterapi som möjliggör/underlättar självuttryck
  • spela musik och komponera med figurnoter
  • producering av musik med hjälp av teknologi
  • vibroakustisk vård

Ta kontakt, om du vill veta mer om vår musikterapi. Musikterapi hos oss ges på finska.

Anpassad musikundervisning

Musik tillhör alla. Med hjälp av övning och med omsorg valda metoder kan nästan vem som helst lära sig att spela musik som är meningsfullt för sig själv. I anpassad musikundervisning kan man använda som stöd tex figurnotmetoden, som Kaarlo Uusitalo utvecklade på 90-talet. Med hjälp av metoden är även en oerfaren spelare kapabel att nästan omedelbart spela melodier eller ackordföljder. Från figurnoterna kan man senare beroende av musikantens talanger flytta sig graderat att använda normala notskrifter. Att läsa noter tränar ögats och handens samarbete och läsriktning. Spelande erbjuder på lyckade erfarenheter, emotionella upplevelser, och förbättrar bl.akoncentrationsförmågan, kroppsbehärskning samt finmotorik. Anpassad musikundervisning hos oss ges på finska.

Ta kontakt, om du vill veta mer om vår musikterapi.