Vihreä eteinen

Vihreä eteinen (översatt: gröna tamburen) är ett företag som producerar rehabiliteringsservice. Vihreä eteinen fokuserar sig på funktionella och konstnärliga metoder och erbjuder ergoterapi samt musikterapi för kunder i olika åldrar. Till servicen hör även anpassad musikundervisning för specialgrupper.

Mission, vision och värden

  • förbättring av kundens självupplevda
    livskvalitet
  • stödja ett mer självständigt liv
  • öka individuella välmående

Visionen är sakkunniga, högklassiga och resultatrika terapitjänster – vägen till ett liv med bättre kvalitet.

Till företagets värden hör att respektera var och en kund, som sig själv, samt kundinriktad service.

Som kund till Vihreä eteinen

Du kan söka dig till terapi med en remiss av läkaren som ansvarar för rehabiliteringen eller till självkostnadspris.

Som betalare av ergoterapin kan vara FPA, sjukvårdsdistriktet (ÅUCS), ett försäkringsbolag, kommunen/staden eller kunden själv. Som betalare av musikterapin kan vara FPA, sjukvårdsdistriktet (ÅUCS), kommunens hälso- eller socialförvaltning, en vårdinrättning, försäkringsbolag, familjerådgivning eller kunden själv.

Terapin förverkligas i Åbo och Åbotrakten. Mottagningen finns i Åbo centrum längs offentliga trafikförbindelser. I närheten av lokalen finns även kostnadsfria parkeringsplatser och vid huvudingången finns parkeringsmöjlighet för rörelsehindrade.

Ring eller skicka meddelande och fråga mera!

Aktuellt

Under corona epidemin fortsätter vi att arbeta enligt de instruktioner som Institutet för hälsa och välfärd (THL) gett. För att säkra kund tryggheten samt ett tryggt arbetande följer vi corona anvisningar och vid mottagningen har vi effektiviserat hygienen enligt THL:s anvisningar för coronastädning. En del av terapin kan förverkligas via distansterapi. Fråga mer av din terapeut!

Hälsningar

Anna Aaltonen

Jag är åbobo, ergoterapeut (YH), musikterapeut och socionom (YH).

050 309 6422 | anna.aaltonen@vihreaeteinen.fi