Vihreä eteinen

Vihreä eteinen (översatt: gröna tamburen) är ett företag som producerar rehabiliteringsservice. Vihreä eteinen fokuserar sig på funktionella och konstnärliga metoder och erbjuder ergoterapi samt musikterapi för kunder i olika åldrar och Nuotti-coachning för 16-29 åringar. Till servicen hör även anpassad musikundervisning för specialgrupper.

Mission, vision och värden

  • förbättring av kundens självupplevda
    livskvalitet
  • stödja ett mer självständigt liv
  • öka individuella välmående

Visionen är sakkunniga, högklassiga och resultatrika terapitjänster – vägen till ett liv med bättre kvalitet.

Till företagets värden hör att respektera var och en kund, som sig själv, samt kundinriktad service.

Som kund till Vihreä eteinen

Du kan söka dig till terapi med en remiss av läkaren som ansvarar för rehabiliteringen eller till självkostnadspris. För Nuotti-coachning, du behöver ingen remiss.

Som betalare av ergoterapin kan vara FPA, sjukvårdsdistriktet (ÅUCS), ett försäkringsbolag, kommunen/staden eller kunden själv. Som betalare av musikterapin kan vara FPA, sjukvårdsdistriktet (ÅUCS), kommunens hälso- eller socialförvaltning, en vårdinrättning, försäkringsbolag, familjerådgivning eller kunden själv.

Terapin förverkligas i Åbo och Åbotrakten. Mottagningen finns i Åbo centrum längs offentliga trafikförbindelser. I närheten av lokalen finns även kostnadsfria parkeringsplatser och vid huvudingången finns parkeringsmöjlighet för rörelsehindrade.

Ring eller skicka meddelande och fråga mera!

Aktuellt

Du kan nu få Nuotti-coachning hos oss! Coachning sker i den ungas egen vardagsmiljö. Ser hur du kan söka Nuotti-coachning.

Hälsningar

Anna Aaltonen

Jag är åbobo, ergoterapeut (YH), musikterapeut och socionom (YH).

050 309 6422 | anna.aaltonen@vihreaeteinen.fi