Musiikkiterapia

Musiikki on sanaton kieli, jonka avulla on mahdollista ilmaista jotain sellaista, mihin eivät sanat riitä. Musiikkiterapiassa mahdollistuvat itseilmaisu, onnistumisen kokemukset, aito vuorovaikutus ja sitä kautta kommunikaatio. Musiikin kuuntelun avulla voidaan palata tärkeisiin muistoihin tai tunnistaa ja käsitellä tärkeitä tunteita rakentavalla tavalla. Musiikkiterapiassa voi olla tavoitteena myös keskittymiseen, puheentuottamiseen, kehonhallintaan tai muihin sensomotoriikkaan liittyvien haasteiden lieventyminen. Musiikkiterapia ei edellytä asiakkaalta musiikillisia taitoja.

Musiikkiterapia on usein osa muuta kokonaishoitoa, jolloin yhteistyö asiakasta hoitavan työryhmän (esim. lääkäri, toimintaterapeutti, psykologi, opettaja) kanssa on osa onnistunutta musiikkiterapiaa. Musiikkiterapia voi olla myös pääasiallinen hoitomuoto. Musiikkiterapia toteutetaan vastaanotolla tai asiakkaan omassa arkiympäristössä: kotona, koulussa, päiväkodissa tai laitoksessa. Myös etäterapia on mahdollista.

Tutustu musiikkiterapeutteihimme.

Musiikkiterapiassa menetelminä voidaan käyttää musiikin kuuntelemista, soittamista, laulamista, improvisaatiota, keskustelua, musiikkimaalausta, säveltämistä jne. Menetelmät valitaan asiakaslähtöisesti niin, että ne tukevat terapian tavoitteiden saavuttamista.

Lisäksi Vihreän eteisen musiikkiterapiassa voidaan käyttää seuraavia menetelmiä:

  • GIM: Guided Imagery and music – musiikkipsykoterapian mielikuviin perustuva menetelmä
  • kommunikaatiopainotteinen itseilmaisua mahdollistava/helpottava musiikkiterapia
  • kuvionuottisoittaminen ja -säveltäminen
  • teknologia-avusteinen musiikin tekeminen
  • vibroakustinen hoito

Ota yhteyttä, jos haluat lisää tietoa musiikkiterapiastamme.

Mukautettu musiikinopetus

Musiikki kuuluu kaikille. Harjoittelun ja huolella valittujen menetelmien avulla lähes kuka tahansa voi oppia soittamaan itselleen merkityksellistä musiikkia. Mukautetussa musiikinopetuksessa voidaan käyttää apuna esim. Kaarlo Uusitalon 90-luvulla kehittämää kuvionuottimenetelmää, minkä avulla kokematonkin soittaja kykenee lähes välittömästi soittamaan melodioita tai sointukulkuja. Kuvionuoteista voidaan myöhemmin soittajan kyvyistä riippuen siirtyä porrastetusti normaalin nuottikuvan käyttöön.

Nuottiluku harjoittaa silmän ja käden yhteistyötä ja lukusuuntaa. Soittaminen tarjoaa onnistumisen kokemuksia, tunne-elämyksiä, ja parantaa mm. keskittymistä, kehonhallintaa ja hienomotoriikkaa.

Ota yhteyttä, jos haluat lisää tietoa musiikinopetuksestamme