Ergoterapi

Meningsfulla sysselsättningar ger livet innehåll. I ergoterapi stöder man kunden på olika sätt att hen trots sina begränsningar, klarar av de aktiviteter som är betydelsefulla för hen. I ergoterapi för barn stöder man barnets normala utveckling och självkänsla på ett sådant vis, att ett tillfredsställande deltagande i vardagliga sysslor är möjligt.

Ergoterapi är oftast en del av helhetsvården, och då är samarbete med kundens vårdande arbetsteam (tex. läkare, fysioterapeut, psykolog, lärare) en del av lyckad ergoterapi. Ergoterapi kan även vara huvudsakliga behandlingsform.

Ergoterapi genomförs på mottagningen eller i kundens egna vardagsmiljö: hemma, i skolan, på daghem eller anstalt. Distansterapi är också möjligt. I ergoterapi förstärker man de försämrade kunskaper / färdigheter som är nedsatta pga. sjukdom eller handikapp, strävar till att påverka omgivningen och sätt att fungera. I ergoterapi används för kunden betydelsefulla och motiverande aktiviteter. Dessa kan vara tex. uträttande av ärenden, matlagning, personlig vård, hem- och hushållssysslor, olika fritidsaktiviteter eller kreativ verksamhet.

Inom ergoterapi för barn är lekfullhet och lek alltid närvarande. Utvecklingsfasen som motsvarar åldern tas alltid i beaktande med de unga. Med barn kan man förstärka de förmågor och färdigheter som barnet behöver för att klara av skolan, fritiden och övriga aktiviteter, som är viktiga för var och en. Inom ergoterapi för barn tas alltid hela familjen i beaktande

Lära känna våra ergoterapeuter.

Följande terapiformer och -metoder kan användas beroende på målsättningarna:

  • ergoterapi enligt Bobath konceptet
  • ergoterapi enligt Affolter konceptet
  • sensomotorisk ergoterapi
  • ergoterapi som utvecklar interaktion förmågor, koncentrationen eller uppmärksamheten
  • ergoterapi som strävar till att öka deltagande i vardagslivet.
  • ergoterapi som leder till fritidsintresse
  • planering av bostadsanpassningar enligt kundens individuella livssituation och funktionsförmåga i samarbete med kommunens handikappservice
  • bedömning av hjälpmedelsbehovet tillsammans med vårdaktören
  • kinesiotejpning av övre extremiteten, vilo-ortoser, elektrisk stimulering (NEMS och TENS)

Ta kontakt, om du vill ha mera information om vår ergoterapi