Toimintaterapia

Merkityksellinen toiminta antaa elämälle sisältöä. Toimintaterapiassa asiakasta tuetaan eri tavoin siinä, että hän kykenisi rajoituksistaan huolimatta suoriutumaan itselleen merkityksellisistä toiminnoista. Lasten toimintaterapiassa tuetaan lapsen normaalia kehitystä ja itsetuntoa niin, että tyydyttävä osallistuminen arjen toiminnoissa mahdollistuisi.

Toimintaterapia on usein osa muuta kokonaishoitoa, jolloin yhteistyö asiakasta hoitavan työryhmän (esim. lääkäri, fysioterapeutti, psykologi, opettaja) kanssa on osa onnistunutta toimintaterapiaa. Toimintaterapia voi olla myös pääasiallinen hoitomuoto.

Toimintaterapia toteutetaan vastaanotolla tai asiakkaan omassa arkiympäristössä: kotona, koulussa, päiväkodissa tai laitoksessa. Terapian toteutus etäyhteydellä on myös mahdollista. Toimintaterapiassa vahvistetaan sairauden / vammautumisen myötä heikentyneitä taitoja / valmiuksia, pyritään vaikuttamaan ympäristöön ja etsitään vaihtoehtoisia tapoja toimia omassa arkiympäristössä. Yhdessä toimintaterapeutin kanssa voidaan miettiä tarvittavia asunnonmuutoksia, apuvälineitä ja toimintatapoja. Toimintaterapiassa käytetään asiakkaalle merkityksellisiä ja motivoivia toimintoja. Niitä voivat olla esim. asiointi, ruoanlaitto, itsestä huolehtimisen toiminnot, kodinhoito, erilaiset vapaa-ajan toiminnat tai luovat toiminnat.

Lapsen toimintaterapiassa leikkisyys tai leikki on aina läsnä. Nuorella huomioidaan aina iänmukainen kehitysvaihe. Lapsilla terapiassa voidaan vahvistaa niitä taitoja / valmiuksia, joita lapsi tarvitsee suoriutuakseen esim. koulussa, vapaa-ajalla ja muissa itselleen merkityksellisissä toiminnoissa. Lapsen toimintaterapiassa huomioidaan aina koko perhe.

Tutustu toimintaterapeutteihimme.

Seuraavanlaisia terapiamuotoja ja -menetelmiä voidaan käyttää tavoitteista riippuen:

  • Bobath-konseptin mukainen toimintaterapia
  • Affolter-konseptin mukainen toimintaterapia
  • sensomotorinen toimintaterapia
  • vuorovaikutustaitoja, keskittymistä tai tarkkaavuutta kehittävä toimintaterapia
  • arjen osallistumisen lisäämiseen tähtäävä toimintaterapia
  • harrastukseen ohjaava toimintaterapia
  • asunnonmuutostöiden suunnittelu asiakkaan yksilöllisen elämäntilanteen ja toimintakyvyn mukaan yhteistyössä kunnan vammaispalveluiden kanssa
  • apuvälinetarpeen arviointi yhteistyössä hoitotahon kanssa
  • yläraajan kinesioteippaus, lepolastat, sähköstimulaatiohoito (NEMS ja TENS)

Ota yhteyttä, jos haluat lisää tietoa toimintaterapiastamme.