NUOTTI-coachning

NUOTTI-coachning är personlig coachning för unga 16-29 år, vars funktionsförmåga har försämrats väsentligt. Den unga behöver inte ha en konstaterad sjukdom för att ansöka om NUOTTI-coachning. Någon medicinsk utredning om hälsotillståndet krävs inte heller. Coachnings målet är att den unga ska få en bättre uppfattning om sina starka sidor och resurser och att han eller hon ska stärka sin livskompetens och sina arbetslivsfärdigheter. Under NUOTTI-coachningen tar den unga konkreta steg mot studier och arbetsliv. Under coachningen arbetar den unga med en personlig NUOTTI-coach.

Du kan ansöka om NUOTTI-coachning om du är i åldern 16–29 år och behöver stöd för att hantera olika utmaningar i det dagliga livet och för att göra upp framtidsplaner. Din situation kan se ut till exempel så här:

  • du har ännu inte hittat en lämplig studieinriktning eller en lämplig arbetsplats
  • dina studier har avbrutits eller det finns en risk att de avbryts
  • dina framtidsplaner är ännu oklara och du behöver hjälp med att precisera dem.

Under NUOTTI-coachningen

  • blir du medveten om dina styrkor, resurser och färdigheter
  • lär du dig att utnyttja dina resurser i vardagen och i studier, arbete eller jobbsökning
  • förbättrar du din livskompetens (till exempel din förmåga att ta hand om dig själv och att sköta dina ekonomiska angelägenheter och vardagsrutiner)
  • utvecklar du dina arbetslivsfärdigheter
  • får du information om olika studie-, arbets- och rehabiliteringsalternativ
  • gör du upp studie- eller arbetsrelaterade framtidsplaner
  • får du tillgång till service- och stödnätverk med vars hjälp du kan nå dina mål.

Coachingen består av regelbundna träffar och regelbunden kontakt samt av nätverksarbete. Träffarna äger rum huvudsakligen i den ungas egen vardagsmiljö. Coachingen beviljas för 20 träffar åt gången under en period på högst fem månader. Stödformen är helt gratis och den unga kan också ansöka om rehabiliteringspenning under tiden för coachingen.

Ta kontakt, om du vill ha mera information om vår NUOTTI-coachning.

Så här ansöker du om yrkesinriktad rehabilitering för unga

1. Ring FPA:s servicenummer för rehabiliteringsärenden 020 692 225. Om du har kontakt till exempel med det uppsökande ungdomsarbetet eller Navigatorn, kan du kontakta FPA tillsammans med dem.

2. En rehabiliteringsspecialist intervjuar dig vid en tidpunkt som ni kommit överens om och tar samtidigt emot en muntlig ansökan. Det behövs ingen separat ansökningsblankett och inga bilagor.

3. När din ansökan har avgjorts får du ett beslut med praktiska anvisningar om hur rehabiliteringen inleds.