NUOTTI-valmennus

NUOTTI-valmennus on henkilökohtaista valmennusta 16-29 -vuotiaalle nuorelle, jonka toimintakyky on olennaisesti heikentynyt. NUOTTI-valmennukseen voi hakeutua ilman todettua sairautta, eikä lääketieteellistä selvitystä terveydentilasta tarvita. Valmennuksen tavoitteena on, että nuoren käsitys omista vahvuuksista ja voimavaroista vahvistuu ja hän kartuttaa elämänhallintaan ja työelämävalmiuksiin liittyviä taitojaan. NUOTTI-valmennuksen aikana nuori ottaa askeleita kohti opiskelu- ja työelämää. Valmennuksessa nuori työskentelee henkilökohtaisen NUOTTI-valmentajan kanssa.

Voit hakea NUOTTI-valmennusta, jos olet 16–29-vuotias ja tarvitset tukea jokapäiväisen elämän erilaisiin haasteisiin ja tulevaisuuden suunnitelmien laatimiseen. Tilanteesi voi olla esimerkiksi jokin seuraavista:

  • et ole vielä löytänyt sopivaa opiskelualaa tai työpaikkaa
  • opiskelusi on keskeytynyt tai on vaarassa keskeytyä
  • tulevaisuuden suunnitelmasi ovat vielä epäselvät, ja tarvitset apua niiden selkiyttämiseen.

NUOTTI-valmennuksessa

  • tunnistat omia vahvuuksiasi, voimavarojasi ja taitojasi
  • opit, kuinka voit hyödyntää voimavarojasi arjessa, opiskelussa, työssä ja työnhaussa
  • kehität elämänhallintataitojasi (esimerkiksi itsestä ja raha-asioista huolehtiminen, arkirutiinien hoitaminen)
  • kehität työelämään liittyviä valmiuksiasi
  • saat tietoa erilaisista opiskelu-, työ- ja kuntoutusmahdollisuuksista
  • teet opiskeluun tai työelämään liittyviä tulevaisuudensuunnitelmia

  • saat käyttöösi tukiverkoston ja palveluja, joiden avulla pääset etenemään kohti tavoitteitasi.

NUOTTI-valmennus koostuu sinun ja NUOTTI-valmentajasi henkilökohtaisista tapaamisista. Tapaamisia on enintään 20, ja yksi tapaaminen kestää tunnin. Valmentajasi pitää sinuun säännöllisesti yhteyttä, ja saat häneltä apua myös mieltäsi askarruttaviin käytännön asioihin. Hän voi tulla mukaasi asioimaan esimerkiksi Kelaan, TE-toimistoon tai lääkäriin. Valmennukseen sisältyy myös verkostoyhteistyötä tahojen kanssa, jotka ovat tavoitteittesi saavuttamisen kannalta tärkeitä. Voit saada NUOTTI-valmennuksen aikana kuntoutusrahaa.

Ota yhteyttä, jos haluat lisää tietoa NUOTTI-valmennuksestamme.

Näin haet nuoren ammatillista kuntoutusta

1. Soita Kelan kuntoutusasioiden palvelunumeroon 020 692 205. Jos sinulla on yhteys esimerkiksi etsivään nuorisotyöhön tai Ohjaamoon, voit ottaa Kelaan yhteyttä yhdessä heidän kanssaan. Vihreän eteisen NUOTTI-valmennussopimus on voimassa ruotsinkielisestä palvelusta, mutta NUOTTI-valmentajamme työskentelevät myös suomeksi!

2. Kuntoutuksen asiantuntija haastattelee sinut ennalta sovittuna aikana ja vastaanottaa samalla suullisen hakemuksen. Erillistä hakemuslomaketta tai liitteitä ei tarvita.

3. Kun hakemuksesi on ratkaistu, saat siitä päätöksen, jossa on käytännön ohjeet kuntoutuksen käynnistymiseen.