Palvelut

Vihreä eteinen tarjoaa seuraavia palveluja

 • yksilöllinen toimintaterapia
 • toimintaterapia-arviointijaksot
 • toimintaterapiaryhmät
 • etätoimintaterapia

Lue lisää toimintaterapiasta

 • yksilöllinen musiikkiterapia
 • musiikkiterapia-arviointijaksot
 • musiikkiterapiaryhmät
 • etämusiikkiterapia

Lue lisää musiikkiterapiasta

 • Nuotti-valmennus

Lue lisää Nuotti-valmennuksesta

 • ohjaus ja neuvonta
 • mukautettu musiikinopetus

Toiminta- ja musiikkiterapiassa käytetään todistetusti vaikuttavia terapiamenetelmiä ja terapian vaikuttavuutta seurataan säännöllisin väliajoin toistuvin arvioinnein. Asiakkaan ja lähipiirin tarpeen mukaan terapiassa voidaan käyttää apuna myös kommunikaatiokuvia, valokuvausta, videointia ja välitehtäviä.

Tällä hetkellä terapiapalveluita toteutetaan vastaanottotiloissa, asiakkaan omassa arkiympäristössä, palveluntilaajan osoittamissa tiloissa Turun seudulla tai etäyhteydellä paikasta riippumatta. Terapiassa huomioidaan aina asiakkaan perhe ja lähitoimintaympäristö. Myös terapian tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan perheen ja lähettävän tahon kanssa.

Nuotti-valmennus toteutuu nuoren arkiympäristössä Varsinais-Suomen alueella. Tarpeen mukaan valmentaja voi käydä nuoren kanssa myös virastoissa, oppilaitoksissa, työpaikoilla, sekä terveys- ja sosiaalihuollon yksiköissä.