Palvelut

Vihreä eteinen tarjoaa seuraavia palveluja

  • yksilöllinen toimintaterapia
  • toimintaterapia-arviointijaksot
  • toimintaterapiaryhmät

Lue lisää toimintaterapiasta

  • yksilöllinen musiikkiterapia
  • musiikkiterapia-arviointijaksot
  • musiikkiterapiaryhmät

Lue lisää musiikkiterapiasta

  • ohjaus ja neuvonta
  • mukautettu musiikinopetus

Toiminta- ja musiikkiterapiassa käytetään todistetusti vaikuttavia terapiamenetelmiä ja terapian vaikuttavuutta seurataan säännöllisin väliajoin toistuvin arvioinnein. Asiakkaan ja lähipiirin tarpeen mukaan terapiassa voidaan käyttää apuna myös kommunikaatiokuvia, valokuvausta, videointia ja välitehtäviä.

Tällä hetkellä palveluita toteutetaan vastaanottotiloissa, asiakkaan omassa arkiympäristössä tai palveluntilaajan osoittamissa tiloissa Turun seudulla. Terapiassa huomioidaan aina asiakkaan perhe ja lähitoimintaympäristö. Myös terapian tavoitteet laaditaan yhdessä asiakkaan perheen ja lähettävän tahon kanssa.